Miskolci Egyetem

Geofizikai Intézeti Tanszék

3515 Miskolc-Egyetemváros A/2 ép. II. emelet
Adminisztráció: (46) 565-064 Fax: (46) 361-936
Email: geofizika@uni-miskolc.hu

English version english  version

 

A tanszéken folyó K+F kutatások, KK munkák, kutatási szolgáltatások

Fúrólyukgeofizikai berendezés:

Vízkutatási szondákkal felszerelt fúrólyukgeofizikai berendezés  

Megrendelő

Téma
Témavezető
Év
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049 „KÚTFŐ – A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciáljának fejlesztése célzott alapkutatási feladatok támogatása által” c. projekt keretein belül folyó geofizikai vizsgálatok.
Eredmények
Dr. Turai Endre 2012-2015
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 „Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának kiaknázására” c. projekt keretein belül az 1. sz. Alapkutatási program „F” moduljában földtani-geofizikai-térinformatikai információk gyűjtése Dr. Ormos Tamás,
Dr. Turai Endre
2012-2014
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Szeizmikus kutatások Dr. Turai Endre 2012
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Kőzetfizikai kutatások Dr. Dobróka Mihály 2012
MOL Nyrt. Mélyfúrási geofizikai adatok faktor analízise és az eredmények hasznosítása Dr. Dobróka Mihály 2012
TÁMOP-4.2.1.b-10/2/KONV/2010-0001/ „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” c. projektben az 1. Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ 3. Geoinformációfeldolgozás Tudományos Műhely Dr. Dobróka Mihály 2011/2012
Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet Inverziós módszerfejlesztés és a kifejlesztett módszer értékelése Dr. Turai Endre 2011
GEOINFORM Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. Kétcsatornás neutronszonda telephelyi hitelesítésének korszerűsítése Dr. Vass Péter 2011
Rotaqua Kft. – Uni-Flexys Közhasznú Nonprofit Kft. Észak-magyarországi ércelőfordulások földi mágneses mérései és értelmezésük Dr. Dobróka Mihály 2011
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0033 „Tananyagfejlesztés és tananyag korszerűsítés a ME Műszaki Földtudományi alapszakán” c. projekt keretein belül a Geoinformatika, Geofizika alapjai, Térinformatikai alapismeretek tárgyak Digitális Egyetemi tananyagának elkészítése magyar és angol nyelven Dr. Turai Endre, Dr. Pethő Gábor, Dr. Vass Péter, Dr. Havasi István 2010/2011
MOL Nyrt., TÁSZ Laboratóriumi mérések és korszerű szelvényelemzések együttes alkalmazása inverziós eljárással Dr. Dobróka Mihály
2009/2010
KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Kavicskutatási célú geoelektromos szelvényezések végzése a „Nagycsécs” kutatási területen Dr. Turai Endre
2009/2010
Mecsekérc Zrt. A kétdimenziós (2D) spektrumok inverziós maghatározása Dr. Dobróka Mihály, Dr. Turai Endre
2009/2010
MOL Nyrt., TÁSZ Laboratóriumi mérések és korszerű szelvényelemzések együttes alkalmazása inverziós eljárással Dr. Dobróka Mihály
2008/2009
MOL Nyrt., TÁSZ Mélyfúrási geofizikai adatok feldolgozási hatékonyságának növelése Dr. Dobróka Mihály
2008/2009
Bakonyi Bauxitbányák Geofizikai mérések a Nagytárkány V. lencsénél és a Darvastó XIII. lencsénél. Kutatási részjelentés Dr. Gyulai Ákos
2008/2009
Mecsekérc Zrt. A szeizmikus információszerzés lehetőségei és korlátai a bányászati munkafolyamatokhoz kapcsolódó determinisztikus és sztochasztikus források felhasználásával Dr. Turai Endre
2008/2009
Zábrák Kft. Környezetvédelmi célú geoelektromos mérések végzése Székesfehérvár-Ipartelep területén Dr. Turai Endre
2008/2009
MOL Nyrt., TÁSZ Mélyfúrási geofizikai adatok feldolgozási hatékonyságának növelése Dr. Dobróka Mihály
2007/2008
Geofizikai Szolgáltató Kft. Refrakciós adatok tomográfiai/inverziós feldolgozását szolgáló módszerfejlesztések a reflexiós szeizmikus mérések értelmezésének javítása céljából Dr. Dobróka Mihály
2007/2008
Mecsekérc Zrt. Alapozó tanulmány készítése földtani információszerzési technológiák fejlesztésének megalapozására Dr. Gyulai Ákos
2007/2008
GEOINFORM Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. Fúrólyuk körüli feszültségtér mérésére szolgáló módszer fejlesztése Dr. Dobróka Mihály
2007/2008
MOL Nyrt., TÁSZ Laboratóriumi mérések és korszerű szelvényelemzések együttes alkalmazása inverziós eljárással Dr. Dobróka Mihály
2007/2008
Mecsekérc Zrt. Megvalósíthatósági tanulmány készítése földtani információszerzési technológiák fejlesztésének előkészítésére egyetemi kutatások felhasználásával Dr. Gyulai Ákos
2007/2008
GEOINFORM Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. Fúrólyuk körül kialakuló feszültségtér mérésére szolgáló módszer fejlesztése Dr.. Dobróka Mihály
2007
Mecsekérc Zrt. A szeizmikus információszerzés lehetőségei és korlátai a bányászati munkafolyamatokhoz kapcsolódó determinisztikus és sztochasztikus források Dr. Gyulai Ákos
2007
Geofizikai Szolgáltató Kft. Refrakciós adatok tomográfiai/inverziós feldolgozását szolgáló módszerfejlesztések a reflexiós szeizmikus mérések értelmezésének javítása céljából Dr. Dobróka Mihály
2006
MOL Nyrt., TÁSZ Mélyfúrási geofizikai adatok feldolgozási hatékonyságának növelése Dr. Dobróka Mihály
2006
GEOINFORM Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. Kétcsatornás neutron lyukműszer hitelesítő módszereinek fejlesztése Dr. Dobróka Mihály
2006
HE-DO Útépítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Aszfaltgyártáshoz szükséges nyilvántartási rendszer adatainak feldolgozási és archiválási rendszere Dr. Turai Endre
2005
Geofizikai Szolgáltató Kft. Reflexiós szeizmikus adatok feldolgozásának és értelmezésének javítását szolgáló módszerek fejlesztése Dr. Dobróka Mihály
2005
GEOINFORM Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. Akusztikus cementkötés mérések hitelesítő módszereinek fejlesztése Dr. Dobróka Mihály
2005
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Experimentális geoelektromos széntelep mérések végzése Dr. Gyulai Ákos
2005
HE-DO Útépítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Módszerfejlesztés aszfaltgyártáshoz használt kőzetek mechanikai és geoelektromos paramétereinek meghatározására Dr. Turai Endre
2004
MOL Rt. Mélyfúrási geofizikai adatok feldolgozási/kiértékelési hatékonyságának növelése intervallum inverziós eljárással Dr. Dobróka Mihály
2004
Geopard Kft. Rugalmas hullámok csillapodási viszonyainak elemzése Dr. Dobróka Mihály 2003
Marketinfo Vevőszolgálat Geoelektromos szondázások végzése Dr. Turai Endre 2000
Kolping Családi Hotel Kft. Alsópáhok területén történő vetőkutatási célú felszíni geofizikai mérések elvégzése Dr. Turai Endre 2000
HE-DO Útépítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyöngyöspatán végzendő andezitkutatás Dr. Turai Endre
2000