Miskolci Egyetem

Geofizikai Intézeti Tanszék

3515 Miskolc-Egyetemváros A/2 ép. II. emelet
Adminisztráció: (46) 565-064 Fax: (46) 361-936
Email: geofizika@uni-miskolc.hu

English version english  version


Oktatási anyagok, feladatok


Dr. Dobróka Mihály

Geofizikai inverzió (Geofizikai információfeldolgozás) (.pdf)
Continuum mechanics (MSc) (.pdf)

Dr. Kiss Anett

Átlagos talajhőmérséklet
Talajhőmérséklet
ZH2 adatok
Fúrások

Dr. Pethő Gábor

EM FD segédlet (.pdf)
Geofizika alapjai anyagok:
- Felkészülési kérdések a vizsgára és a pót zárthelyire (.doc)
- Bevezetés (.pdf)
- Geotermika (.pdf)
- Radiometria (.pdf)
- Gravitáció (.pdf)
- Geomágneses (.pdf)
- Geoelektromos (.pdf)
- Fúrási Geofizika (.pdf)
- Szeizmológia (.pdf)
- Geoelektromos módszerek (.pdf)
- Elektromágneses módszerek (.pdf)
- Szeizmika (.pdf)
Radiológia és sugárvédelem p1. (.pdf)

Radiológia és sugárvédelem p2. (.pdf)

Dr. Szabó Norbert Péter

Akusztikus szelvényezés (.pdf)
Bevezetés a geostatisztikába(.pdf)
Geofizika I. (MF-BSc) (.pdf)
Mélyfúrási geofizika (.pdf)
Mérnöki programozás (.pdf)
Mérnöki statisztika (.pdf)
Természeti erőforrások (.pdf)

Témaválasztási lap

 

 

Dr. Turai Endre

Geoinformatika I. (2016)
- előadás (.pdf)
- vizsgakérdések (.pdf)
- vizsgatételek (.pdf)
Geoinformatika alapjai (2016): 
- Előadás diasor (.pdf)
- Kérdések (.pdf)
Vízkutatás geofizikája (nappali)
- előadás anyag (.pdf)
Vízkutatás geofizikája (levelező 2014)
- előadás anyag (.pdf)
- vizsgatételek (.pdf)
- Takács E.: Bevezetés az alkalmazott geofizikába, Elektromos módszerek (.pdf) (~95 MB)

Dr. Vass Péter Tamás

Geofizika alapjai jegyzet:
Bevezetés (.pdf)
Gravitációs kutatómódszer (.pdf)
Mágneses kutatómódszer (.pdf)
Radiometria (.pdf)
Geotermikus kutatómódszer (.pdf)
Természetes potenciál módszer (.pdf)
Mesterséges áramterű elektromos módszerek (.pdf)
Gerjesztett polarizáció (.pdf)
Elektromágneses geofizikai kutatómódszerek (.pdf)
Szeizmológiai alapok (.pdf)
Fúrólyuk geofizika (.pdf)

További jegyzetek

Mérnökgeológiai karotázs ipari kutatási példatár - Szlabóczky Pál, Spisákné Ortó Zsuzsanna (.pdf)
Az angol nyelvű jegyzetek az angol nyelvű honlap Education menüpontjában érhetőek el!

Órarend 2016/2017/I. félév

T Á R G Y L E Í R Á S O K (.pdf)

 

Az Irota környékén végzett magnetotellurikus (MT) kutatások összefoglaló értékelése (.pdf) - Nádasi Endre